Deze AGB regelt het gebruik van Jaspaert IT web hosting service. Overtreding van deze AGB kan leiden tot schorsing of beëindiging van ww service. In het geval van een geschil tussen u en Jaspaert IT met betrekking tot de interpretatie van deze AGB, zal de interpretatie van Jaspaert IT, in zijn redelijk commercieel inzicht, regeren.

Het volgende is het volledige Aanvaardbaar Gebruikers Beleid ( 'AGB') tussen Jaspaert IT en de persoonlijke of zakelijke rekeninghouder. Jaspaert IT biedt World Wide Web Hosting, web Ontwerp en script installatie. Jaspaert IT heeft bepaalde wettelijke en ethische verantwoordelijkheden die voortvloeit uit het gebruik van haar servers en apparatuur die betrokken zijn bij deze diensten. Jaspaert IT treedt op als aanbieder van aanwezigheid op het internet. Jaspaert IT behoudt zich het recht de diensten op te schorten of de klant de toegang tot enkele of alle diensten te stoppen, die door Jaspaert IT worden aangeboden, als we besluiten dat uw account ten onrechte is gebruikt.

Wat is regelementair gebruik?

Jaspaert IT is ontworpen om de web hosting aan te bieden aan particulieren en KMO's en geëxploiteerd bedrijven in één land. Het is niet gepast om onze diensten aan grote ondernemingen of internationaal gebaseerde bedrijven met een aanhoudende vraag die onnodige last legt op onze systemen of een negatieve invloed heeft op onze andere klanten, te ondersteunen.

Jaspaert IT is een shared hosting, wat betekent dat een aantal klanten 'websites en andere e-mail of opslag diensten worden gehost vanuit dezelfde server. Jaspaert IT maakt gebruik van misbruik controles om ervoor te zorgen dat het gebruik van onze diensten geen nadelige invloed op de prestaties van ons systeem of sites andere klanten '. Het is niet gepast om een account te gebruiken in de eerste plaats als een online opslagruimte of voor het archiveren van elektronische bestanden.

Disk Space

Als u Uw services consequent gebruikt met de terms of service en deze paragrafen, kan ww website groeien om aan de behoeften van uw bedrijf te blijven voldoen, maar om ervoor te zorgen dat iedereen een geweldige ervaring heeft, zullen we een aantal beperkingen opleggen op hoe snel je kunt groeien. De overgrote meerderheid van de sites van onze klanten groeien met een snelheid ruim binnen onze regels, maar onze misbruikcontroles kunnen voor een kleine vertraging zorgen, terwijl we evalueren of de uitbreiding geschikt is voor uw specifiek plan.

Jaspaert IT klanten mogen het volgende niet initiëren, Indien u dit als klant toch doet, kan en mag Jaspaert IT uw account beïndigen zonder terugbetaling. Afhankelijk van de situatie zal er al dan niet een waarschuwing worden verzonden.
a) het gebruik van 25% of meer van het systeem CPU-bronnen voor langer dan 90 seconden of 1% van de servers CPU-bronnen langer dan 5 minuten. Er zijn talrijke activiteiten die deze problemen kunnen veroorzaken; deze omvatten: CGI scripts, FTP, PHP, HTTP, etc.
b) Het gebruik van enige vorm van distributed computing software, waaronder maar niet beperkt tot SETI@home, Node Zero and Folding@home.
c) Het draaien van elke vorm van interactieve real-time chat applicaties die de server resources gebruikt. Extern gehoste diensten zijn volledig toegestaan.
d) Het draaien van stand-alone, unattended server-side processen op elk moment van de dag op de server. Dit omvat elke en alle daemons.
e) Het draaien van software die communiceren met een IRC (Internet Relay Chat) network.
f) Het draaien van bit torrent or other P2P network services, client of server software.
g) Het draaien van een gaming server.

Dataverkeer

In de meeste gevallen zullen, als u onze services consequent gebruikt volgens onze Algemene voorwaarden, bezoekers van uw website zoveel kunnen bekijken als ze willen. Echter, in bepaalde gevallen kan, onze server processing power, server geheugen, or misbruikcontroles het downloaden van uw site beperken. U zal altijd het dataverkeer kunnen gebruiken die uw account heeft. Bijvoorbeeld ons SSD Elite heeft 80GB Dataverkeer, wat een enorme hoeveelheid is, deze zal al deze 80GB kunnen gebruiken. Het dataverkeer wordt elke maand gereset.

U krijgt elke maand een bepaalde hoeveelheid dataverkeer. De hoeveelheid is afhankelijk van welk hostingplan u kiest. Mocht u de hoeveelheid overschrijden, behouden wij ons het recht om uw account te blokkeren tot het dataverkeer opnieuw wordt gereset. U kunt ook steeds extra dataverkeer bijbestellen of upgraden naar een groter pakket. Ongebruikt dataverkeer kan niet worden overgedragen naar de volgende maand

Email Storage

U hoeft u geen zorgen te maken om uw opslaglimiet te bereiken als uw onze services consequent gebruikt volgens onze Algemene voorwaarden en onze Acceptabel Gebruikers Beleid. Jaspaert IT kan het diskruimte verhogen om aan uw behoeften te voldoen, maar onze misbruikcontroles kunnen een invloed hebben op de groei van uw gebrukte webruimte, en kunnen voor een kleine vertraging zorgen om de ruimte te kunnen gebruiken. U zult altijd de schijfruimte mogen en kunnen gebruiken dewelke van toepassing is op uw account

Ongelimiteerd

U heeft misschien gemerkt dat al onze accounts komen met een onbeperkt aantal e-mailaccounts, sub-Domeinen, en in sommige gevallen FTP-accounts, Domeinen. Dit is afhankelijk van hoeveel schijfruimte Uw account heeft. Dus je kunt zoveel e-mails creëren, sub-Domeinen etc zolang dit binen de limiet van uw schijfruimte valt.

Offensive Content

U mag niets online plaatsen dewelke Jaspaert IT diensten niet als redelijkerwijs neemt:
a) elke vorm van kinderpornografie;
b) extreem geweldadige content, aanzet tot geweld, dreigingen met geweld of intimiderende content of haatzaaiende uitlatingen;
c)oneerlijke of misleidende onder de wetgeving inzake consumentenbescherming van een rechtsgebied, met inbegrip van kettingbrieven en piramidespelen;
d) lasterlijk of in strijd met de privacy van een persoon;
e) alles wat zorgt voor een risico voor de veiligheid of de gezondheid van een persoon, creëert een gevaar voor de openbare veiligheid of de gezondheid in gevaar brengt de nationale veiligheid, of interfereert met een onderzoek door de rechtshandhaving;
f) onjuist blootstelt handelsgeheimen of andere vertrouwelijke of geheime informatie van een andere persoon;
g) anderen helpen in het verslaan van technische auteursrecht beveiligingen;
h) duidelijk inbreuk maakt op de handel van een andere persoon of dienst merk, octrooi of ander eigendomsrecht;
i) promoten van illegale drugs, schenden van exportrechten, alles wat betrekking heeft op illegaal gokken of illegale wapenhandel;
j) anderszins onrechtmatig of uitgelokt gedrag dat illegaal is onder de wetten van toepassing zijn op u of Jaspaert IT;
k) alles wat kwaadaardig is, frauduleus, of kan leiden tot vergelding tegen Jaspaert IT door beledigd bezoekers

Jaspaert IT aanvaardt niets als:
a) Proxy, Warez, Escrow, High Yield Investment Programs (HYIP), illegaal gokken en loterij sites.
b) inhoud 'gepubliceerd of uitgegeven' via Jaspaert IT's service omvat Web content, e-mail, bulletin board postings, chat, en elke andere vorm van detachering of uitzendingen dat gebaseerd is op een internet service van Jaspaert IT.
* Jaspaert IT kan voor bovenstaande redenen uw account opzeggen op Jaspaert IT's eigen goeddunken zonder enige vorm van terugbetaling

Beveiliging

U moet zelf redelijke veiligheidsmaatregels nemen. U moet er alles aan doen om uw wachtwoord af te schermen van anderen. U kunt het best ok uw wachtwoord regelmatig wijzigen, en eventuele webapplicaties voorzien van de nodige veiligheidpatches.

Bulk Comercial Email

Commerciële bulk emails en mailinglijsten zijn toegelaten op onze servers. We beperken echter wel de maximale hoeveelheid van mails met 100 emails per dag. Mochten de 100 emails per dag, voor een redelijke redenen niet volstaan, kunt u ons steeds vragen om deze limiet te verhogen. Wij zullen u vraag dan evaulueren en het aantal verhogen. Voor e-mails verstuurd vanaf Uw Jaspaert IT-account moet u zich houdt aan de volgende regels:

a) Uw beoogde ontvangers hebben hun toestemming om e-mail te ontvangen via een aantal positieve middelen, zoals een opt-in procedure gegeven;
b) Uw proceduren voor het vragen om toestemming moeten ervoor zorgen dat de persoon die toestemming geeft ook de eigenaar is van het e-mail adres dewelke werd opgegeven;
c) De bron van uw e-mail mag u op geen enkele wijze gaan verdoezelen;
d) U dient zich anders ook te houden aan andere van kracht zijnde wetgevingen.

Deze regels gelden voor alle berichten die worden verzonden met onze service, of berichten gezonden vanop gelijk welk netwerk, door jouw of een persoon in jouw naam dewelke direct of indirect verwijzen naar onze diensten.

Ongevraagde E-Mail

U mag geen ongevraagde e-mail te sturen, hetzij in bulk of individueel, voor eenieder die heeft aangegeven dat zij deze niet wensen te ontvangen. U moet voldoen aan de regels van een ander netwerk die u toegang verleent aan het gebruik van de diensten van Jaspaert IT.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Je mag niets publiceren, distribueren of op eender welke wijze kopiëren hetzij muziek, software, kust of gelijk welk ander werk dewelke auteursrechtelijk is beschermd, tenzij u uitdrukkelijk gemachtigd bent door de eigenaar dat u het werk op die wijze mag kopiëren.

Jaspaert IT zal de dienst beëindigen indien u het auteursrecht herhaalkdelijk overtreedt.

Andere

U dient ons steeds actuele informatie te verschaffen voor u domeinnamen gehost op het Jaspaert IT netwerk.

Disclaimer

Jaspaert IT is niet verpicht om alles wat onder deze AGB valt te gaan controleren of monitoren bij zijn klanten en wijst elke verantwoordelijkheid van misbruik af van het Jaspaert IT netwerk.

Internet Misbruik

U mag zich niet inlaten met illegale, beledigend, of onverantwoordelijk gedrag, met inbegrip van:

a) Ongeoorloofde toegang tot of gebruik van gegevens, systemen of netwerken, met inbegrip van elke poging om te onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of de beveiliging of authenticatie maatregelen (waaronder die behoren tot de klanten van Jaspaert IT) zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk;
b) monitoring van gegevens of verkeer op enig netwerk of systeem zonder toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk;
c) Interferentie met de service naar elke gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder beperking, mail bombing, flooding, moedwillige pogingen om het systeem via broadcast aanvallen te overbelasten;
d) Het gebruik van een Internet-account of computer zonder toestemming van de eigenaar, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Internet scannen (Het proberen om paswoorden van andere mensen te bekomen), wachtwoord diefstal, scannen naar beveiligingsgaten, en port scanning;
e) Elk gedrag dat waarschijnlijk leiden tot vergelding tegen de Jaspaert IT-netwerk.
f) Het gebruik van het netwerk van Jaspaert IT inwelkde deze op onredelijke wijze andere klanten van Jaspaert IT belemerd

Nieuwsgroep, Chat Forums, Andere Netwerken

U moet voldoen aan de regels en conventies voor postings aan een bulletin board, chat-groep of ander forum waaraan u deelneemt, zoals IRC en USENET groepen met inbegrip van hun regels voor de inhoud en commerciële postings. Deze groepen verbieden meestal het plaatsen van off-topic commerciële boodschappen, of massa berichten op meerdere forums.